חפש בבלוג זה

תרגום/Translate

חפש בבלוג זה. Search this blog

החזון של יוסי קרמר Yossi Kramer מייעץ בחינם למודעות רגשית והתפתחות אישית.

החזון של יוסי קרמר Yossi Kramer מייעץ בחינם למודעות רגשית והתפתחות אישית.
המודעות העצמית, השפיות, שאחרי הסכיזופרניה, מניה דפרסיה, הדיכאון, הפחד, החרדה, הקולות הפנימיים, ההרס העצמי ועוד, שחוויתי אותם ועברתי את התהליך ללא עזרה וללא כדורים. האם ביכולתכם לזהות את הרגשות הפנימיים שבכם? האם אתם סובלים מהרגשות שלכם? האם אתם מפרשים נכון את רגשותיכם? כי במידה ולא האני והמציאות מתבלבלים מה שיוצר כאוס בחיים. רוצים לדעת איך יוצאים מהבלבול המוחי הזה...? דברו איתי! הגוף הוא בית חרושת לייצור סמים רק שאנחנו מכנים אותם רגשות חיוביים ושליליים שגורמים לנו למצבי הזיה, מחשבות שווא, דמיון, קולות, הרס עצמי וכל אותן תופעות אישיותיות. זכרו שלרגשות הפנימיים שבנו אין כול קשר לחיצוני.Self-awareness, sanity, post-schizophrenia, manic depression, depression, fear, anxiety, inner voices, self-destruction, etc., and I experienced the process without help and pills. Can you identify your inner feelings? Do you suffer from your feelings? Do you interpret your feelings correctly? Because if not the ego and reality are confused by what creates chaos in life. Want to know how to get out of this mental confusion ...? Talk to me! The body is a drug factory only we call those positive and negative emotions that cause us to hallucinations, delusions, imagination, voices, self-destruction and all these personality phenomena. Remember that our inner feelings have nothing to do with the exterior.

קריסת היקום

קריסת היקום.
למה היקום יקרוס? בקריסת היקום הכוונה היא שכול מה שמכיל היקום על כול סוגי האנרגיות הקיימות יתאחדו ויקרסו כלפי פנים וייעלמו, כלומר היקום ייעלם.
האם ככה יקרה? התשובה היא כן.
למה? כיוון שהאנרגיה שהתנפצה לה במפץ הגדול, היא ישות אנרגטית שהתנפצה, שבסופו של תהליך התיקון שלה היא תחזור למצב הצבירה הראשוני שלה.
איך אפשר לדעת זאת? כדי לפתור את החידה, רצוי לשאול את השאלה הבאה, מה מהות ומטרת החיים שלנו בני האנוש? ברגע שנדע מה מהות ומטרת חיינו כהרכב אנרגטי שהוא בעל צורה כחלק מהיקום וכול מה שהוא מכיל בתוכו, ושאנחנו חלק אינטגראלי מהתהליך שעובר על היקום, נוכל לפתור לעצמנו את החידה.
מי אנחנו? בן האנוש מורכב מהתודעה והגוף הפיזי, התודעה היא מי שאנחנו.
הגוף הוא כלי, אמצעי ביולוגי שנבנה בתהליך החקירה, הלמידה, וההתפתחות האבולוציונית.
תפקיד הגוף הוא לשמש כהשתקפות לתודעה לשם מימוש המטרה.
בעת התרחשות תופעת המוות, התודעה משתחררת ועוזבת את הגוף המת באופן אינסטינקטיבי.
מה מהות ומטרת החיים? מהות ומטרת החיים היא לעבור תיקון, טרנספורמציה, שינוי ומעבר מבחינה תודעתית ובעזרת הגוף, שנעשה באמצעות החיים בתהליך האבולוציה, למודעות עצמית ונצחיות.
כיוון שמהות ומטרת החיים שלנו היא לעבור את השינוי שציינתי, גורם הדבר לכך שמבחינה תודעתית נוצרנו כי השאיפה היא להיות במצב הצבירה של האנרגיה הניטראלית והנקייה שהתנפצה לה במפץ הגדול.
כלומר, כול ההרכבים האנרגטיים שהם בעלי צורה שמשמשים ככלי, שמטרתם מבחינה תודעתית לשאוף ליצור את מצב הצבירה של האנרגיה שהתנפצה לה במפץ הגדול.
מה הקשר של תיקון התודעה לקריסת היקום? התיקון, הטרנספורמציה, השינוי והמעבר מתודעה שאינה מודעת לעצמה ולעצם קיומה, לתודעה שמודעת לעצמה ולעצם קיומה והאחראית הבלעדית לעצמה, חופשית ונצחית בתהליך החיים מאפשר לה את הנצחיות, תודעה שתשרוד, תתקיים, ותהיה נצחית גם לאחר קריסת היקום.
מהי אנרגיה ניטרלית נקייה? אנרגיה ניטראלית נקייה היא ישות אנרגטית מגובשת וחופשית מכול תלות או מגבלה, והיא אינה בעלת טמפרטורה, שדה אלקטרומגנטי ומשקל או כול דבר אחר שקושר וממגביל אותה מהחופש המוחלט.
המעבר התודעתי מסוג אחד של אנרגיה לסוג השני של האנרגיה שציינתי, מצריך את הכלי כמו הגוף הפיזי שלנו שבעזרתו יהיה ניתן לבצע את השינוי למודעות ונצחיות.
איך היקום יקרוס? כיוון שהשאיפה שלנו מבחינה תודעתית היא להיות במצב הצבירה של רגע לפני המפץ הגדול, לכן גם היקום שואף למצב הצבירה של רגע לפני המפץ הגדול, וכך היקום וכול מה שהוא מכיל בתוכו יתאחד לכלי אחד ויקרוס כלפי פנים.
חוץ מאותן ישויות אנרגטיות שמודעות לעצמן ולעצם קיומן חופשיות ונצחיות שביצעו את התיקון, את הטרנספורמציה, את השינוי והמעבר למודעות ונצחיות, שישרדו ויתקיימו גם לאחר קריסת היקום.
כלומר, קריסת היקום פנימה לאחר גיבושו לכלי, וחזרת האנרגיה שהתנפצה לה במפץ הגדול לעצמה, יאפשר לישות האנרגטית שהתנפצה במפץ הגדול לחזור לעצמה לאחר התיקון.
כול עוד היקום קיים הוא משמש כבית חרושת לייצור ישויות אנרגטיות שמודעות לעצמן ולעצם קיומן ונצחיות.
מסקנה: היקום וכול מה שהוא מכיל בתוכו, בשלב מסוים בתהליך יתאחד לכלי אנרגטי אחד שינוטרל ויקרוס פנימה לתוכו, ויאפשר לישות האנרגטית שהתנפצה לה במפץ הגדול לחזור לעצמה.
סיכום: היקום וכול מה שהוא מכיל בתוכו לאחר המפץ הגדול, שואף ליצור את התנאים שיאפשרו לאנרגיה ביקום להיות במצב הצבירה של אותה האנרגיה שהתנפצה במפץ הגדול.
היקום בתהליך שהוא עובר משמש כבית חרושת לייצור ישויות אנרגטיות שמודעות לעצמן ולעצם קיומן ונצחיות שנעזרות בכלי כדי לממש את היעד.
בשלב שלפני קריסת היקום, האנרגיה ביקום תתאחד לכלי אחד שיאפשר את התיקון הסופי של האנרגיה שהתנפצה לה במפץ הגדול לחזור למצב הצבירה שלה.
כדי להעלות ידע זה מתת המודע למודע, מצריך הדבר מאיתנו לעבור למודעות עצמית, כי ידע זה קיים אצלנו בתת מודע.
המסר במאמר: קריסת היקום תתרחש והיקום יגיע לסיומו.
 


אין תגובות: