חפש בבלוג זה

תרגום/Translate

חפש בבלוג זה. Search this blog

החזון של יוסי קרמר Yossi Kramer מייעץ בחינם למודעות רגשית והתפתחות אישית.

החזון של יוסי קרמר Yossi Kramer מייעץ בחינם למודעות רגשית והתפתחות אישית.
המודעות העצמית, השפיות, שאחרי הסכיזופרניה, מניה דפרסיה, הדיכאון, הפחד, החרדה, הקולות הפנימיים, ההרס העצמי ועוד, שחוויתי אותם ועברתי את התהליך ללא עזרה וללא כדורים. האם ביכולתכם לזהות את הרגשות הפנימיים שבכם? האם אתם סובלים מהרגשות שלכם? האם אתם מפרשים נכון את רגשותיכם? כי במידה ולא האני והמציאות מתבלבלים מה שיוצר כאוס בחיים. רוצים לדעת איך יוצאים מהבלבול המוחי הזה...? דברו איתי! הגוף הוא בית חרושת לייצור סמים רק שאנחנו מכנים אותם רגשות חיוביים ושליליים שגורמים לנו למצבי הזיה, מחשבות שווא, דמיון, קולות, הרס עצמי וכל אותן תופעות אישיותיות. זכרו שלרגשות הפנימיים שבנו אין כול קשר לחיצוני.Self-awareness, sanity, post-schizophrenia, manic depression, depression, fear, anxiety, inner voices, self-destruction, etc., and I experienced the process without help and pills. Can you identify your inner feelings? Do you suffer from your feelings? Do you interpret your feelings correctly? Because if not the ego and reality are confused by what creates chaos in life. Want to know how to get out of this mental confusion ...? Talk to me! The body is a drug factory only we call those positive and negative emotions that cause us to hallucinations, delusions, imagination, voices, self-destruction and all these personality phenomena. Remember that our inner feelings have nothing to do with the exterior.

היקום

היקום.
איך נוצר היקום ומה מטרתו לאחר המפץ הגדול? היקום מכיל בתוכו מגוון רחב של אנרגיות.
מהי אנרגיה? אנרגיה היא עצם קיומו של משהו, כלומר אם קיים משהו ביקום הוא נחשב לאנרגיה.
איך נוצר היקום וכול מה שהוא מכיל בתוכו? היקום וכול מה שהוא מכיל בתוכו נוצר כתוצאה מהתנפצותה של אנרגיה.
איזו אנרגיה התנפצה לה במפץ הגדול? האנרגיה שהתנפתה לה במפץ הגדול היא אנרגיה ניטרלית נקייה.
ביקום שלאחר המפץ הגדול קיימים שני סוגי אנרגיות עיקריות, אחת שהיא אנרגיה שאינה ניטראלית ושהיא אינה נקייה, שהיא בעלת טמפרטורה, שדה אלקטרומגנטי, משקל ואחר, שגורמים לה לתלות באנרגיות אחרות.
ואילו אנרגיה ניטראלית נקייה שהיא אינה בעלת טמפרטורה, שדה אלקטרומגנטי, משקל ואחר, שיכולים לגרום לה לתלות באנרגיות אחרות.
כלומר, האנרגיה הניטראלית הנקייה שהתנפצה במפץ הגדול היא ישות אנרגטית משוחררת מכול תלות עצמאית ונצחית.
אותה אנרגיה ניטראלית נקייה שהתנפצה לה במפץ הגדול, אנרגיה זו תחזור בסוף כול התהליך שעובר על היקום למצב הצבירה הראשוני שלה, כלומר לעצמה.
לכן, המצב הצבירה שאליו שואפים להגיע כול סוגי האנרגיות, תוך כדי התהליך שעובר על היקום הוא לאנרגיה ניטראלית נקייה, ולא לארבעת מצבי הצבירה שהמדענים חושבים וקבעו.
כיום היקום וכול מה שהוא מכיל בתוכו נמצא בשלב מסוים בתהליך שנוצר כתוצאה מהאנרגיה שהתנפצה וששואפת לחזור לעצמה, כלומר למצב הצבירה הראשוני שלה.
כדי להבין את התהליך שעובר על היקום, ובאיזה שלב הוא נמצא רצוי להבין שמימד הזמן אינו קיים במציאות האמיתית.
למה? כיוון שמימד הזמן הוא תוצר דמיונו של בן האנוש, שמייצר ומפעיל את גופו הפיזי באופן כימי שאינו מאפשר לו להיות מכוון, לכן הוא חי את חייו בלחץ וחושב ומדמיין במושגים של מימד הזמן, כמו עבר, הווה, עתיד, מהר, לאט ושאפשר לשחק עם הזמן.
כתוצאה מכך הפרוש למציאות האמיתית היא שגויה, כלומר היא מפורשת כאשליה, מה שכן קיימת היא ההוויה.
תוך כדי התהליך שעובר על היקום נוצרו להם הכלים האנרגטיים שמאפשרים את התיקון, את הטרנספורמציה, את השינוי והמעבר, לאנרגיה שהיא ניטראלית ונקייה, שמודעת לעצמה ונצחית.
איך ניתן לדעת זאת? תוך כדי התהליך שעובר על היקום נוצרנו גם אנחנו המין האנושי על פני כוכב הלכת.
המין האנושי עובר גם כן תהליך שתואם את התהליך שעובר על היקום.
בן האנוש הוא הרכב אנרגטי שהוא בעל צורה.
בתהליך שהמין האנושי עובר כסוג של הרכב אנרגטי, לחיים יש מהות ויש להם מטרה, שתואמים לתהליך שהיקום עובר, תהליך זה נקרא אבולוציה.
מה הקשר ליקום? הקשר הוא שבן האנוש מורכב מהתודעה והגוף הפיזי, התודעה היא מי שאנחנו, והיא נוצרה כמצב צבירה של היקום בעת ההזדווגות, כשהיא אינה מודעת לעצמה ולכן היא גם אינה נצחית, כשהשאיפה בתהליך האבולוציה לממש את מהות ומטרת החיים שהם מודעות עצמית ונצחיות של התודעה.
הגוף הפיזי, הוא הכלי, האמצעי הביולוגי שמאפשר לנו כתודעה שאינה מודעת לעצמה, ולכן היא אינה יכולה להיות נצחית את ההשתקפות לשם התיקון, את הטרנספורמציה, את השינוי והמעבר התודעתי לאנרגיה ניטראלית ונקייה כישות עצמאית שמודעת ונצחית באמצעות תהליך החיים.
כלומר, מהות ומטרת עצם קיומנו, שתודעתית נשאף לממש את המצב הצבירה שמשקף את אותה האנרגיה שהתנפצה לה במפץ הגדול.
לכן, כדי להבין את מהות ומטרת היקום, רצוי שנבין קודם כול את מהות ומטרת חיינו ועצם קיומנו.
כאשר נבין את מהות ומטרת עצם קיומנו, נוכל להבין את מהות ומטרת עצם קיומו של היקום.
לא ניתן להבין את היקום כול עוד לא נבין את עצמנו.
כאשר נבין את עצמנו ונבין מהי זהותנו האמיתית, נוכל לפרש באופן ברור יותר את המציאות האמיתית שבה אנחנו נמצאים וחיים, הן מהבחינה האבולוציונית, הן מהבחינה הקוסמית, והן מהבחינה הרוחנית.
מסקנה: היקום נוצר כתוצאה מהתנפצותה של אנרגיה שהיא ניטראלית ונקייה.
סיכום: היקום וכול מה שהוא מכיל בתוכו, שנוצר כתוצאה מהמפץ הגדול, השאיפה של האנרגיה היא לחזור למצב הצבירה הראשוני שלה של רגע לפני המפץ הגדול, וכך יהיה גם בסופו של היקום.
בן האנוש שנחשב גם הוא כסוג של אנרגיה שהיא בעלת הרכב וצורה, מהות ומטרת חייו מבחינה תודעתית היא לתקן את אישיותו ולהשתנות, ובכך תודעתית להיות אנרגיה ניטראלית נקייה, שנחשבת לישות שמודעת לעצמה ולעצם קיומה, שתשרוד כישות נצחית גם לאחר סיומו של היקום.
המסר במאמר: יהיה ניתן להבין את היקום, רק לאחר שיהיה ניתן לנו להבין את עצמנו ולא ההפך.אין תגובות: