חפש בבלוג זה

תרגום/Translate

חפש בבלוג זה. Search this blog

החזון של יוסי קרמר Yossi Kramer מייעץ בחינם למודעות רגשית והתפתחות אישית פל. 052-2798272

החזון של יוסי קרמר Yossi Kramer מייעץ בחינם למודעות רגשית והתפתחות אישית פל. 052-2798272
המודעות העצמית, השפיות, שאחרי הסכיזופרניה, מניה דפרסיה, הדיכאון, הפחד, החרדה, הקולות הפנימיים, ההרס העצמי ועוד, שחוויתי אותם ועברתי את התהליך ללא עזרה וללא כדורים. האם ביכולתכם לזהות את הרגשות הפנימיים שבכם? האם אתם סובלים מהרגשות שלכם? האם אתם מפרשים נכון את רגשותיכם? כי במידה ולא האני והמציאות מתבלבלים מה שיוצר כאוס בחיים. רוצים לדעת איך יוצאים מהבלבול המוחי הזה...? דברו איתי! הגוף הוא בית חרושת לייצור סמים רק שאנחנו מכנים אותם רגשות חיוביים ושליליים שגורמים לנו למצבי הזיה, מחשבות שווא, דמיון, קולות, הרס עצמי וכל אותן תופעות אישיותיות. זכרו שלרגשות הפנימיים שבנו אין כול קשר לחיצוני.Self-awareness, sanity, post-schizophrenia, manic depression, depression, fear, anxiety, inner voices, self-destruction, etc., and I experienced the process without help and pills. Can you identify your inner feelings? Do you suffer from your feelings? Do you interpret your feelings correctly? Because if not the ego and reality are confused by what creates chaos in life. Want to know how to get out of this mental confusion ...? Talk to me! The body is a drug factory only we call those positive and negative emotions that cause us to hallucinations, delusions, imagination, voices, self-destruction and all these personality phenomena. Remember that our inner feelings have nothing to do with the exterior.
‏הצגת רשומות עם תוויות חתיכה. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות חתיכה. הצג את כל הרשומות

חתיך חתיכה

חתיך וחתיכה.
מה המסר? חתיך וחתיכה הן שתי מילים שיש להן משמעות, כשהמשמעות היא להעביר מסר.
המסר שרוצה להעביר מי שאומר את המילים האלו, יש בו קונוטציה מינית.
ההתייחסות של מי שאומר את המילים האלו, שמתייחסות כלפי בן אנוש אחר, היא שהוא מרגיש משיכה רגשית מינית כלפיו.
כלומר, מי שמעביר את המסר הרגשי מיני הפנימי שבו, משדר כלפי האנשים שאותם הוא משתף ו/או בן האנוש שהוא מרגיש כלפיו את המשיכה הרגשית המינית, את הכוונה לצורך ולנזקקות הרגשית שלו לקיים יחסי מין, וזאת כדי לממש את צרכיו המיניים.
כלומר, מי שמתייחס כלפי בן האנוש אחר כאל חתיך או חתיכה מרגיש, חושב, ומדמיין אותו כאובייקט מיני שיענה על צרכיו.
חתיך וחתיכה, הכוונה של בן האנוש שאליו הוא מפנה את המסר, שהוא או היא הם חתיכת בשר, שאפשר להשתמש בהם לשם הצורך והנזקקות הרגשית המינית, שמטרתה היא לשם ההגעה לאורגזמה והפורקן המיני לשם ההנאה.
כלומר, מי שמתייחס לאחר כאל חתיך או כחתיכה, מתייחס כלפיו כאל אובייקט שיענה על הצרכים המיניים שלו.
מעשה זה הוא מעשה אגואיסטי, אינטרסנטי, שאינו יכול ואינו מאפשר להכיר את אישיותו של בן או הבת, כי הראיה היא אך ורק לאובייקט מיני בלבד.
אם ההתייחסות היא הדדית ויש הסכמה, אז המטרה של שני הצדדים היא משותפת.
אבל, אם רק צד אחד מרגיש, חושב, מדמיין ומתייחס כלפי האחר/ת כאובייקט מיני, אז חשוב שיהיה מודע על כך מי שההתייחסות כלפיו היא כאל חתיכת בשר, שמטרתו היא לשם מימוש הפנטזיה המינית.
איך רצוי להתייחס למערכת יחסים? מערכת יחסים מהותה ומטרתה מבחינה אבולוציונית ורציונאלית היא, ליצור מערכת יחסים זוגית לשם הקמת משפחה עם ילדים ושושלת.
מהות ומטרת קיום יחסי מין היא להביא תינוק לעולם, לכן הגבר מייצר בגופו את הזרע, והאישה מייצרת בגופה את הביצית, וזה הרציונאל.
היכן מתחילה האי הבנה? האי הבנה מתחילה כאשר ההתייחסות החברתית הופכת להיות רגשית, אמוציונלית ולא עניינית.
הרציונל והאמוציונל שבנו, משקפים פיצול, קונפליקט, ניגוד הקיים באישיותנו, כי אישיותנו האמיתית היא כאשר אנחנו רגועים, רציונליים ועניינים, ולא כמו כיום שהאישיות היא רגישה, אמוציונלית ולא עניינית.
מסקנה: חתיך וחתיכה אילו הן שתי מילים שמשקפות מסר לזולת, שההתייחסות כלפיו היא כעל אובייקט מיני.
סיכום: כתוצאה מהצורך הרגשי שלנו ליהנות מעצם קיום יחסי מין ולהגיע לאורגזמה, ההתייחסות שלנו לבן/בת הזוג שעימם אנחנו מקיימים יחסי מין היא אגואיסטית, אינטרסנטית, ולשם השגת היעד היא מניפולטיבית, ולכן נוצר המושג חתיך וחתיכה.
אחד הקריטריונים כיום לבחירת בן/בת זוג לשם הקמת משפחה הוא ברוב המקרים, שבן/בת הזוג יהיו חתיכים.
למה? כי זו ההתייחסות הרגשית, האמוציונלית והלא עניינית בשלב זה של תהליך החקירה, הלמידה, וההתפתחות האבולוציונית שלנו, לכל נושא הזוגיות וקיום יחסי מין שנעשה לשם ההנאה וההגעה לפורקן.
כאשר נתחבר לעצמנו, לאני העצמי, ונבין מהי זהותנו האמיתית, ההתייחסות החברתית לחברים שלנו, לזוגיות, לקיום יחסי מין תהייה רגועה יותר, רציונלית ועניינית יותר, ואז תעלם לה התופעה וההתייחסות החברתית כלפי האחר/ת כאל אובייקט מיני, שיענה לנו על הצרכים המיניים הרגשיים, כחתיכת בשר שאפשר לבצע בו או בה את הפנטזיות המיניות שלנו.
המסר במאמר: חתיך וחתיכה אלה הן שתי מילים, שמטרתם היא התייחסות רגשית, מינית, של בן אנוש אחד כלפי בן אנוש אחר, וזאת כדי לממש את הפנטזיות המיניות שלו.
כלומר, הכוונה היא לחתיכת בשר שאפשר לבצע בו/ה כל דבר, וזאת כדי לממש את הפנטזיה הרגשיות המיניות.