חפש בבלוג זה

תרגום/Translate

חפש בבלוג זה. Search this blog

החזון של יוסי קרמר Yossi Kramer מייעץ בחינם למודעות רגשית והתפתחות אישית.

החזון של יוסי קרמר Yossi Kramer מייעץ בחינם למודעות רגשית והתפתחות אישית.
המודעות העצמית, השפיות, שאחרי הסכיזופרניה, מניה דפרסיה, הדיכאון, הפחד, החרדה, הקולות הפנימיים, ההרס העצמי ועוד, שחוויתי אותם ועברתי את התהליך ללא עזרה וללא כדורים. האם ביכולתכם לזהות את הרגשות הפנימיים שבכם? האם אתם סובלים מהרגשות שלכם? האם אתם מפרשים נכון את רגשותיכם? כי במידה ולא האני והמציאות מתבלבלים מה שיוצר כאוס בחיים. רוצים לדעת איך יוצאים מהבלבול המוחי הזה...? דברו איתי! הגוף הוא בית חרושת לייצור סמים רק שאנחנו מכנים אותם רגשות חיוביים ושליליים שגורמים לנו למצבי הזיה, מחשבות שווא, דמיון, קולות, הרס עצמי וכל אותן תופעות אישיותיות. זכרו שלרגשות הפנימיים שבנו אין כול קשר לחיצוני.Self-awareness, sanity, post-schizophrenia, manic depression, depression, fear, anxiety, inner voices, self-destruction, etc., and I experienced the process without help and pills. Can you identify your inner feelings? Do you suffer from your feelings? Do you interpret your feelings correctly? Because if not the ego and reality are confused by what creates chaos in life. Want to know how to get out of this mental confusion ...? Talk to me! The body is a drug factory only we call those positive and negative emotions that cause us to hallucinations, delusions, imagination, voices, self-destruction and all these personality phenomena. Remember that our inner feelings have nothing to do with the exterior.

סליחה

סליחה.
למה לבקש סליחה? מהות ומטרת בקשת הסליחה מאפשרת למי שטעה להודות בטעותו.
בקשת הסליחה עקב טעות שנעשתה, משקפת את רמת המודעות העצמית, ואת היכולת לבחינה עצמית מחודשת על דברים שנאמרו ו/או על מעשים שנעשו.
תהליך החקירה, הלמידה, וההתפתחות האבולוציונית שלנו, מבוססת בעיקר על טעויות שנעשו, טעויות שנעשות וטעויות שיעשו.
מי שטעה וביקש סליחה, למד והבין על עצמו מהאירוע שהתרחש.
כאשר הטעות נעשית כביכול על מישהו אחר, אז הוא משמש למי שטעה בדבריו ו/או במעשיו כהשתקפות.
ההשתקפות חשובה מאד לחקירה, למידה ולהתפתחות, כיוון שאין דרך אחרת.
ההשתקפות מאפשרת לנו ללמוד ולהבין את עצמנו דרך האחר בתהליך ההתפתחותי ובמסע שלנו בחיינו לשם החיפוש אחר הפרוש האמיתי ולהתחברות לאני העצמי, לזהות האמיתית שלנו, וליכולת שלנו לפרש ולהבין את המציאות האמיתית שבה אנחנו נמצאים וחיים.
כיום האנושות חיה את חייה על פי הרגשות הפנימיים בלבד, כתוצאה מכך רוב אם לא כול הטעויות שנעשות מבחינה אישית וחברתית הן אמוציונליות ולא רציונליות.
לכן, בקשת הסליחה מהאחר משקפת את המצב הרגשי שהיינו שרויים בו באותה סיטואציה, וללא ההשתקפות וללא היכולת לבחינה התנהגותית מחודשת של עצמנו דרך האחר, לא נוכל לחקור, ללמוד ולהתפתח בעצמנו ועם עצמנו דרך הרגשות.
מעצם ההבנה שטעינו ובקשת הסליחה, מתאפשר לנו לתקן את עצמנו ולהירגע, אם לא נעשה הדבר, אנחנו חיים עם הסבל והעינוי שנגרם לנו מצפונית, שמייסר אותנו רגשית.
לכן, חשוב ובעיקר בריא למבקש סליחה וגם לדעת לסלוח.
מסקנה: סליחה היא הודעה בטעות שביצענו.
היכולת שלנו להבין שטעינו משדרגת אותנו מבחינה התפתחותית.
סיכום: כיחידים וגם כחברה, בקשת הסליחה היא תהליך חשוב בחקירה, למידה והתפתחות, לרמת מודעות מתקדמת יותר.
מעצם ההבנה שטעינו ובקשת הסליחה, רצוי למחול ולסלוח על הטעות שנעשתה על ידי מי שטעה.
הענשה מטרתה לנקום וזו אינה מחילה, במצב זה נעצר התהליך ההתפתחותי של כל המעורבים באירוע, כי
מי שאינו סולח סובל מצפונית.
התיקון העצמי והחברתי יכול להתבצע מחקירה ולמידה מטעויות שנעשות, בהבנת הטעויות שנעשו, בנית הרצון והיכולת הפיזיולוגית לשינויים שמאפשרים את התיקון, את השינוי האישיותי, ההשתקפות לכך היא מעצם ההודעה בטעות ובקשת הסליחה ממי שנפגע.
המחילה מאפשרת לצד השני להירגע מצפונית, ולהמשיך את תהליך החיים באופן רגוע יחסית.
כאשר נגיע לשלב התפתחותי שבו נהיה רגועים, רציונליים שמתייחסים למהות ומטרת החיים באופן ענייני, יעלם בנו הקושי בבקשה ובמתן הסליחה והמחילה, רק אז נבין מהי באמת זרימת החיים באופן רגוע ושלוו, אבל בעיקר נבין מהו אותו החופש המוחלט הפנימי בתהליך.
המסר במאמר: האינטראקציה בין האנשים מאפשרת לנו ללמוד על עצמנו ועל המציאות שבה אנחנו חיים, מצב זה מאפשר לנו לבצע טעויות, מעצם הבנת הטעויות שאנחנו עושים ובקשת הסליחה מתאפשר לנו התיקון האישיותי, המחילה משקפת את יכולתו של הסולח לסלוח ולהירגע גם כן מהאירוע.
כלומר, המצב שנוצר מצריך את כל הצדדים המעורבים באירוע שקרה להירגע, מצב זה משקף את התיקון הרגשי אישיותי בעבור זה שלא ביקש סליחה או זה שלא מחל.

אין תגובות: