חפש בבלוג זה

תרגום/Translate

חפש בבלוג זה. Search this blog

החזון של יוסי קרמר Yossi Kramer מייעץ בחינם למודעות רגשית והתפתחות אישית.

החזון של יוסי קרמר Yossi Kramer מייעץ בחינם למודעות רגשית והתפתחות אישית.
המודעות העצמית, השפיות, שאחרי הסכיזופרניה, מניה דפרסיה, הדיכאון, הפחד, החרדה, הקולות הפנימיים, ההרס העצמי ועוד, שחוויתי אותם ועברתי את התהליך ללא עזרה וללא כדורים. האם ביכולתכם לזהות את הרגשות הפנימיים שבכם? האם אתם סובלים מהרגשות שלכם? האם אתם מפרשים נכון את רגשותיכם? כי במידה ולא האני והמציאות מתבלבלים מה שיוצר כאוס בחיים. רוצים לדעת איך יוצאים מהבלבול המוחי הזה...? דברו איתי! הגוף הוא בית חרושת לייצור סמים רק שאנחנו מכנים אותם רגשות חיוביים ושליליים שגורמים לנו למצבי הזיה, מחשבות שווא, דמיון, קולות, הרס עצמי וכל אותן תופעות אישיותיות. זכרו שלרגשות הפנימיים שבנו אין כול קשר לחיצוני.Self-awareness, sanity, post-schizophrenia, manic depression, depression, fear, anxiety, inner voices, self-destruction, etc., and I experienced the process without help and pills. Can you identify your inner feelings? Do you suffer from your feelings? Do you interpret your feelings correctly? Because if not the ego and reality are confused by what creates chaos in life. Want to know how to get out of this mental confusion ...? Talk to me! The body is a drug factory only we call those positive and negative emotions that cause us to hallucinations, delusions, imagination, voices, self-destruction and all these personality phenomena. Remember that our inner feelings have nothing to do with the exterior.

סופרנובה

סופרנובה.
מהי תופעת הסופרנובה? סופרנובה זוהי תופעה שבה כוכב מתפרק ומתפוצץ.
כדי להבין למה כוכב מתפוצץ, רצוי להבין מה מהות ומטרת עצם היווצרותו של כוכב?
אבל לפני שעונים על השאלה הזו, רצוי להבין קודם כול, מה מהות ומטרת חיינו, למה אנחנו המין האנושי נוצרנו כחלק מהרכב אנרגטי שמכיל היקום?
כאשר נבין למה נוצרנו, נוכל להבין למה כוכבים נוצרים.
כלומר, לא ניתן להבין למה כוכבים נוצרו, נוצרים וייווצרו, כול עוד לא נבין למה אנחנו נוצרנו.
אי אפשר להבין את הדברים בסדר ההפוך.
כאשר נבין למה נוצרנו, נוכל להבין מה ייעודו של היקום וכול מה שהוא מכיל בתוכו בתהליך שהוא עובר.
מי אנחנו? בן האנוש מורכב מהתודעה והגוף הפיזי, התודעה היא מי שאנחנו.
כלומר, בעת התרחשות תופעת המוות, התודעה משתחררת ועוזבת את הגוף המת באופן אינסטינקטיבי.
הגוף, הוא כלי, אמצעי ביולוגי שנבנה בתהליך החקירה, הלמידה, וההתפתחות האבולוציונית.
כלומר, הגוף הוא הכלי שבו משתמשת התודעה, וזאת כדי שישמש לה כהשתקפות.
למה? ההשתקפות שלה זקוקה התודעה, שנעשית באמצעות הגוף מעצם החיים עצמם ותוך כדי מהלך החיים, מאפשרת לתודעה לעבור תיקון, טרנספורמציה, שינוי ומעבר מתודעה שהיא אינה מודעת לעצמה ולעצם קיומה, שמתנהלת מתוך אינסטינקט ומתנהגת באופן אוטומטי מרגע היווצרותה, לתודעה שמודעת לעצמה ולעצם קיומה, ישות האחראית הבלעדית לעצם קיומה ונצחית.
כלומר, בן האנוש הוא הרכב אנרגטי שהוא בעל צורה שיש לעצם קיומו מהות ומטרה בחייו.
מה הקשר לכוכב? הקשר הוא במהות ובמטרה המשותפת לעצם הקיום.
המהות והמטרה של הכוכב שהוא גם כן הרכב אנרגטי שהוא בעל צורה, לעבור תיקון, טרנספורמציה, שינוי ומעבר של התודעה למודעות עצמית ונצחיות.
כלומר, כוכב מורכב מהכלי עצמו ומהתודעה, התודעה היא מי שהוא.
הכלי של הכוכב מאפשר את ההשתקפות שלה זקוקה התודעה למימוש המודעות עצמית והנצחיות.
למה כוכבים מתפוצצים? כוכב שמתפוצץ הוא כוכב שהכלי שלו מת, כוכב שהתפוצץ התודעה שלו משתחררת ועוזבת את הכלי המת באופן אינסטינקטיבי.
כוכב שהתפוצץ לא בנה את עצמו באופן הנכון והמדויק, כך שיתאפשר לתודעה לבצע את התיקון, את הטרנספורמציה, את השינוי והמעבר למודעות עצמית ונצחיות.
למה? התהליך שעובר הכוכב עד לגיבושו מאפשר באמצעות הכלי את הפעלת הלחץ הכדורי על התודעה שנמצאת במרכזו של הכלי.
תהליך ההתקשחות של השכבות מהחיצוניות כלפי פנים מאפשר את גיבושו.
הלחץ על התודעה צריך להתבצע באופן מבוקר מכול הכיוונים.
כיוון שהלחץ שיוצר הכלי הכדורי על התודעה הוא אינו מבוקר מה שאמור היה להיות שווה יחסית מכול הכיוונים, הכלי אינו יכול לממש את ייעודו, וכתוצאה מכך הוא מתפרק ומתפוצץ.
במידה והלחץ באמצעות הכלי על התודעה, שנמצאת במרכזו של הכלי יהיה שווה יחסית מכול הכיוונים, תתרחש תופעת הקריסה של הכלי כלפי פנים, והכלי עצמו ינוטרל לתוך התודעה.
כאשר קריסת הכוכב כלפי פנים מתרחשת, הכלי מילא את ייעודו, ולכן התודעה ביצעה את מהות ומטרת עצם היווצרותה, וכעת היא ישות אנרגטית שנחשבת לאנרגיה ניטראלית נקייה, שמודעת לעצמה ולעצם קיומה, שאחראית הבלעדית לחייה ונצחית, שאינה תלויה בגורם חיצוני כלשהו, מה שהיא לא הייתה לפני כן.
כמו הכוכב גם בן האנוש, אשר שואף בתהליך האבולוציה לממש את מהות ומטרת חייו ולהיות תודעתית נצחי.
כאשר התהליך ממומש, התודעה מודעת לעצמה ולעצם קיומה ונצחית, גם לאחר שהיקום יקרוס פנימה ויסתיים, והאנרגיה שהתנפצה במפץ הגדול תחזור למצב הצבירה הראשוני שלה.
מהם התהליכים שמתרחשים ביקום? היקום מרגע המפץ הגדול הוא בית חרושת לעשיית ישויות אנרגטיות שהן ניטראליות ונקיות, שמודעות לעצמן ולעצם קיומן ונצחיות.
מסקנה: כוכב בנוי מהכלי הכדורי יחסית והתודעה שבמרכזו.
סיכום: כדי להבין מה מהות ומטרת הכוכב, רצוי קודם כול להבין מה מהות ומטרת היווצרותו של בן האנוש, כלומר לא ניתן יהיה להבין את הדברים בסדר ההפוך.
לכן, צריך בן האנוש לבצע לעצמו תיקון, טרנספורמציה, שינוי אישיותי, ומעבר למודעות עצמית ונצחיות, ורק אז יהיה ניתן להבין את מהות ומטרת היווצרותם של כול ההרכבים האנרגטיים שהם בעלי צורה הנמצאים ביקום.
המסר במאמר: סופרנובה היא תופעה שבה כוכב מתפוצץ.
ההתפוצצות נוצרה לה כתוצאה מכך שהכלי הכדורי יחסית שנבנה, לא הצליח ליצור לעצמו לחץ כדורי שווה על התודעה שנמצאת במרכז הכוכב, ולבצע את התיקון, את הטרנספורמציה, את השינוי והמעבר שלה הייתה זקוקה התודעה, וזאת כדי להיות מודעת לעצמה ולעצם קיומה ונצחית.
 

אין תגובות: